Declaraciones de la Concejala de Moclinejo Arantxa Villalba en la Feria de El Valdés